Kotizacija

KOTIZACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA

Kotizacija programov Cena v EUR z DDV
Prodajna akademija 9 modulov za posameznike – v živo/on-line             999 € v živo /  1.485 € on-line
Prodajna akademija 9 modulov za podjetja             pokličite za ponudbo
Posamezni modul (v kolikor so na voljo termini)                 297,00 €

Trajanje programa:  predvidoma 4 mesece v izbranih terminih.

Moduli so zasnovani delavniško v trajanju delovnega dne in sicer od 09.00 do 15.00 ure oziroma popoldanski termin od 15.00 do 21.00 ure.

Vsi moduli obsegajo poleg samo-ocenitvenih testov tudi praktične vaje. Glede na industrijo udeležencev se primeriprilagodijo posameznikom.

Gradiva prejmejo udeleženci vsak dan modula sproti. V kolikor bo predavatelj predpisal gradivo za pred-pripravo, ga bodo udeleženci prejeli v svoje e-poštne nabiralike vsaj 3 dni pred srečanjem. V primeru zvedbe usposabljanja on-line, se le to razdeli v 15 modulov po 4 ure na srečanje.

Vsak udeleženec prejme Potrdilo o uspešno zaključeni akademiji.


Registracija

PRIJAVE in NAKAZILA : irena@spiriton.si, GSM 041 247 554.

Nakazila na TRR podjetja SPIRITON d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, SI — 1230 Domžale, namen nakazila: “prodajna akademija”, na račun pri Banki Koper d.d. št. SI 56 1010 0005 2913 689. Pokličite za predračun.


Lokacija izvedbe: Spiriton d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale.

Za udeležence akademije je organizirano kosilo vsak dan modula ter seminarska gradiva.

Program se bo izvedel, v kolikor bo na akademijo prijavljeno minimalno 8 udeležencev, zato si organizator Prodajne Akademije pridržuje pravico, da programa ne izvede v terminih, ki so navedeni v programu.