Kotizacija

KOTIZACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA

Kotizacija programov Cena
Prodajna akademija 8 modulov             1.600,00 €
Prodajna akademija 8 + 1 izbirni modul             1.750,00 €
Posamezni modul                 297,00 €

Trajanje programa: 6 mesecev v izbranih terminih.

Moduli so zasnovani delavniško v trajanju delovnega dne in sicer od 09.00 do 16.00 ure.

Modul 9 je izbirni in praktično usmerjen.

Gradiva prejmejo udeleženci vsak dan modula sproti. V kolikor bo predavatelj predpisal gradivo za pred-pripravo, ga bodo udeleženci prejeli v svoje e-poštne nabiralike vsaj 3 dni pred srečanjem.

Vsak udeleženec prejme Potrdilo o uspešno zaključeni akademiji.


Registracija

PRIJAVE in NAKAZILA : irena@spiriton.si, GSM 041 247 554.

Nakazila na TRR podjetja SPIRITON d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, SI — 1230 Domžale, namen nakazila: “prodajna akademija”, na račun pri Banki Koper d.d. št. SI 56 1010 0005 2913 689. Pokličite za predračun. Kontaktna oseba: Irena Grofelnik.


 

IZVEDBA IN ORGANIZACIJA PROGRAMA

Modul Naslov modula Predavatelj
1 Osebni razvoj in osnovne prodajne tehnike Irena Grofelnik
2 Napredne prodajne veščine Irena Grofelnik
3 Kreativnost, inovativnost in prodaja Ksenija Špiler Božič
4 Veščine prodajne prezentacije Gaber Marolt
5 Pogajanja v prodaji Vito Komac
6 Neuro prodaja Gaber Marolt
7 Kontroling prodaje in ključnih kupcev Barbara Vtič Vraničar
8 Strateško upravljanje prodaje naknadno
9 – izbirni Organizacija in spremljanje prodajne mreže na terenu naknadno

 

Lokacija izvedbe: Spiriton d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale.

Za udeležence akademije je organizirano kosilo vsak dan modula ter seminarska gradiva.

Program se bo izvedel, v kolikor bo na akademijo prijavljeno minimalno 8 udeležencev, zato si organizator Prodajne Akademije pridržuje pravico, da programa ne izvede v terminih, ki so navedeni v programu.