Cilj: Izboljšati komunikacijske veščine s poudarkom na aktivnem poslušanju, da bi učinkovito razumeli in odgovarjali na potrebe strank.

Obravnavane teme:
  - Načela učinkovite komunikacije
  - Tehnike za aktivno poslušanje
  - Prepoznavanje in odzivanje na znake strank
  - Vaje igranja vlog

Cilj: Naučiti se, kako graditi zaupanje s strankami skozi poštene in pregledne interakcije z uporabo empatije.

Obravnavane teme:
  - Pomen transparentnosti v prodaji za gradnjo strateških odnosov
  - Uporaba empatije in stilov empatije, "ubijalci" empatije
  - Strategije za ohranjanje kredibilnosti v vseh interakcijah
  - Upravljanje pričakovanj strank in sporočanje slabih novic
  - Študije primerov in vaje igranja vlog
  

Cilj: Uspešna navigacija vsakega prodajnega razgovora s trajnostnim modelom v 5-ih korakih.

Obravnavane teme:
  - Razumevanje metrik uspeha strank
  - Model 5-korakov prodajnega klica
  - Strategije za ohranjanje strank in lojalnosti
  - Odpravljanje odpora strank in hitrejše zaključevanje prodaje
  - Uspešne zgodbe in najboljše prakse

Cilj: Razviti sposobnost pozitivne komunikacije s strankami in sodelavci, spodbujanje konstruktivnega in sodelovalnega okolja ter pretvarjanje nesoglasij v konstruktivne rešitve.

Obravnavane teme:
   - Razumevanje pozitivne komunikacije
   - Tehnike preokviranja in pozitivne komunikacije
   - Naslavljanje in obvadovanje nesoglasij
   - Sklepanje konstruktivnih rešitev in dogovorov
   - Gradnja pozitivnih odnosov ne glede na situacijo

Cilj: Opremljanje prodajnih strokovnjakov s spretnostmi za upravljanje in reševanje težkih pogovorov s strankami.

Obravnavane teme:
   - Tehnike reševanja konfliktov
   - Upravljanje pritožb in ugovorov strank
   - Ohranjanje profesionalnosti pod pritiskom
   - Vrste in taktike pogajanj
   - Vaje igranja težkih scenarijev

Cilj: Razviti učinkovite veščine upravljanja časa za maksimiranje produktivnosti in učinkovitosti. Spoznavanje orodij avtomatizacije.

Obravnavane teme:
   - Prioritiziranje nalog in postavljanje ciljev ("Eat the frog:-)")
   - Orodja in tehnike za upravljanje časa
   - Uravnoteženje administrativnih nalog s prodajnimi dejavnostmi
   - Ustvarjanje osebnega načrta produktivnosti

Cilj: Opremljanje prodajnih strokovnjakov s spretnostmi za učinkovito prepoznavanje in izkoriščanje prodajnih priložnosti ter izboljšanje zadovoljstva strank in povečanje prihodkov s prilagojenimi priporočili izdelkov.

Obravnavane teme:
   - Razumevanje potreb strank in profiliranje
   - Učinkovite tehnike prepoznavanja prodjanih priložnosti
   - Gradnja zaupanja in ohranjanje etičnih praks
   - Uporaba podatkovne analitike za prepoznavanje priložnosti

Cilj: Stremeti k odličnosti v vseh vidikih prodajnega procesa za dosego poslovnega uspeha z zbiranjem takojšnjega odziva strank v vsaki interakciji.

Obravnavane teme:
   - Razumevanje potreb strank in profiliranje
   - Učinkovite tehnike prepoznavanja prodjanih priložnosti
   - Gradnja zaupanja in ohranjanje etičnih praks
   - Uporaba podatkovne analitike za prepoznavanje priložnosti

Cilj: Negovati odpornost za spopadanje z izzivi in neuspehi v prodajnem poklicu.

Obravnavane teme:
   - Razumevanje pomena odpornosti
   - Strategije za gradnjo duševne trdnosti
   - Premagovanje zavrnitev in ohranjanje motivacije
   - Vaje za gradnjo odpornosti