Registracija

“Razlika med uspešnimi osebami in ostalimi ni v pomanjkanju moči, ali znanja, temveč predvsem v pomanjkanju volje.” – Vince Lombardi

Organizacija in obvladovanje prodajnih veščin in tehnik, so najpomembnejše kompetence vseh prodajnikov v podjetju, pa tudi vodij in podjetnikov. Prodaja je v vseh razmerah in vseh trenutkih odločilna za rast in razvoj podjetja, zato je pozornost na prodajnem timu ključna.

Akademija je namenjena direktorjem in vodjem prodaj, komercialistom in ostalemu prodajnemu osebju, vodjem izvoza, vodjem ključnih kupcev, vsem, ki delajo v B2B in B2C okolju. Akademija je ključna za uspešnost vseh oseb, ki so v neposrednem stiku s končnimi kupci, lastnikov malih in srednjih podjetij ter vseh, ki želijo prodati več in bolj enostavno. Predvsem pa je namenjena osebam, ki želijo prepoznati napake, ki jih počnejo v prodajnem procesu ter tistim, ki želijo postati nadpovprečno uspešni pri svojem delu.

Prodajna Akademija je napredni program strokovnega usposabljanja, ki odgovarja na sodobne izzive poslovanja v spremenjenih razmerah, hkrati pa razvija vse potrebne prodajne in vodstvene kompetence. Namenjena je komercialistom, vodjem prodaj, podjetnikom in vsem, ki so zaposleni na prodajnem področju, ne glede na naloge.

Udeleženci bodo na akademiji intenzivno delali na osebnem razvoju in rasti, naučili se bodo spoprijemati s stresom in učinkovito planirati svoje aktivnosti, uporabljati napredne tehnike prodaje in čustveno inteligenco za čim boljše rezultate.

 

Vsa predavanja slonijo na praktičnih primerih, prav tako naloge, ki jih bodo udeleženci reševali. Delo bo potekalo v skupinah, pri čemer bo posebna pozornost namenjena reševanju konkretnih problemov posameznika.

Prodajna Akademija je sestavljena iz 8 rednih modulov, v skupnem trajanju 64 šolskih ur, dodana sta 2 izbirna modula, v trajanju 16 šolskih ur, ki sta namenjena izključno izboljšani organizaciji in učinkovitemu upravljanju s kupci.

Vsi predavatelji so skrbno izbrani strokovnjaki s svojih področij z večletnimi izkušnjami v gospodarstvu, ki predavajo v domačih in tujih podjetjih. Udeleženci bodo na ta način prejeli napredna, koristna in praktična znanja s področja prodaje, ki jih bodo lahko takoj prenesli v svoje delo.

Vsebinski sklopiPredavateljiKotizacijaRegistracija